Provize a poplatky

Provize za zprostředkování prodeje nemovitosti:

Nárok na provizi vzniká , když dojde k podpisu kupní smlouvy. Provize je splatná ze složeného rezervačního poplatku, příp. doplatek ze složené kupní ceny do úschovy, v jistých případech až po převodu kupní ceny prodávajícímu.

Naše provize za zprostředkování prodeje činí:

  • 3 – 5 % prodejní ceny nemovitosti. Provizi hradí podle smlouvy o zprostředkování obvykle prodávající.
  • pevnou částkou dle dohody podle výše kupní ceny a náročnosti obchodu.

Provize za zprostředkování rezidenčního pronájmu (byty, rodinné domky):

Nárok na provizi vzniká, když je podepsána smlouva o pronájmu. Provize je splatná při podpisu nájemní smlouvy nebo, jedná-li se o pronajímatele, po obdržení první platby za nájemné nebo kauce.

Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující:

  • Při pronájmu bytu provizi hradí obvykle nájemce. Hradí ji ve výši jednoho měsíčního nájemného.
  • Pro rychlejší pronájem bytu se osvědčuje, když pronajímatel hradí 1/2 provize a nájemce 1/2 provize. Celková výše provize je závislá i na počtu potřebných prohlídek, sjednaných služeb od RK – příprava nájemní smlouvy, předání bytu aj.

Provize za zprostředkování pronájmu nebytových prostor – kanceláře, obchody, sklady aj.:

Nárok na provizi vzniká, když je podepsána nájemní smlouva. Provize je splatná při podpisu nájemní smlouvy a po obdržení první platby za nájemné nebo kauce.

Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující:

    • Pronajímatel hradí provizi obvykle ve výši 1/2 až 1 měs. nájmu, a to podle náročnosti obchodu – počtu prohlídek, sepsání smlouvy, předání prostor aj., podle dohody na začátku obchodu,
    • nájemce  hradí provizi ve výši max. 1 měs. nájmu.

Poplatky za konzultační a poradenskou činnost

dle předchozí domluvy se zájemcem, 500 až 600 Kč/hod podle nákladů na cestovné a celkového počtu hodin

Poskytované služby jsou uvedeny v odkazu KOMPLETNÍ SERVIS.

Správa nemovitostí

Správa jednotlivých jednotek (např. byt, dům, kancelář, obchod) pro vlastníky nemovitostí

  • Fixní částka 500,- Kč/měsíc

Správa budov pro vlastníky nemovitostí a společenství vlastníků budov

  • Balíčky na zakázku – poplatky za správu budov jsou stanovovány případ od případu v závislosti na požadavcích vlastníka nemovitosti nebo společenství vlastníků budov a dále na velikosti a stavu nemovitosti. Poplatek za běžnou správu budovy činí 8 až 12 Kč /m2. Naše realitní kancelář zajišťuje kompletní správní služby. Rádi se s vámi setkáme a projednáme nejvhodnější postup při správě vaší nemovitosti či nemovitostí.