Katastrální úřad

 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Vejdovského 2a/1148
77200 Olomouc
Tel: 585552111
Fax: 585552219
e-mail:
kp.olomouc@cuzk.cz
ID datové schránky:ugsied2http://www.cuzk.cz/
 

Úřední hodiny:

Pro veřejnost

Pondělí 08:00-17:00
Středa 08:00-17:00

Pro geodety

Čtvrtek 08:00-15:00

Podatelna

Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-15:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-15:00
Pátek 08:00-13:00

Státní správa a samospráva

Čtvrtek 08:00-15:00

Městské a obecní úřady

Čtvrtek 08:00-15:00

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/